Leveringsvoorwaarden Sensiform

Onderstaande voorwaarden zijn geldig tenzij hierover uitsluitend schriftelijk een anders luidende overeenkomst is afgesloten.

Heeft U vragen over een van deze bepalingen, dan kunt U zich wenden tot info@sensiform.nl

Sensiform is niet verantwoordelijk voor eventuele druk, tik, zet of beeldfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien dit zich toch voordoet zal de prijs door Sensiform worden aangepast.

Artikel 1: Algemeen

Artikel 2: Betaling

Artikel 3: Verzendkosten

Artikel 4: Levering

Artikel 5: Retourneren

Artikel 6: Aansprakelijkheid

 

Artikel 1

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en overeenkomsten van Sensiform. Tenzij Sensiform zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart.

Aan eventuele overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.

1.2 De verkoop van een artikel komt tot stand na aanvaarding van de bestelling en de bevestiging via e-mail.De orderbevestiging is tevens factuur.

1.3 Op alle overeenkomsten en geschillen tussen partijen is het Nederlands recht van toepassing.

1.4 Omdat de kleuren van onze artikelen verschillend getoond worden op basis van de monitorinstellingen en - capaciteiten van de koper, kunnen kleurafwijkingen niet uitgesloten worden. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. Wel is het mogelijk het artikel te ruilen. Uiteraard gelden hiervoor onze voorwaarden voor retournering. (zie artikel 5).

 

Artikel 2

2.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro’s en zijn inclusief BTW.

2.2 Na een bestelling ontvangt U een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld.

2.3 U kunt betalen via Ideal of Paypal. Als uw betaling door ons ontvangen is, verzenden wij Uw bestelling zo spoedig mogelijk. Wij streven ernaar om Uw artikel(en) binnen 5 werkdagen ter bestelling aan te bieden aan TNT-post.

 

Artikel 3

3.1 De verzendkosten zijn voor Nederland € 8,- en buiten Nederland afhankelijk van de bestemming.

 

Artikel 4

4.1 Wij streven ernaar om bestellingen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden. Sensiform is hiertoe echter niet verplicht. Mochten wij hiervan om bepaalde redenen van afwijken dan krijgt U hiervan via e-mail een bericht.

4.2 Indien een bestelling bestaat uit meerder producten is Sensiform gerechtigd deze te leveren in gedeelten. Hiervoor brengt Sensiform geen extra verzendkosten in rekening.

4.3 De verzending geschiedt volgens AVG (Algemene Voorwaarden voor Goederenvervoer) van TNT-post, welke na te lezen zijn op www.tntpost.nl.

 

Artikel 5

5.1 Indien U een product om welke reden dan ook (toch) niet wenst af te nemen, dan heeft U het recht om binnen 7 dagen, zonder opgave van reden, de koop te ontbinden en het product na levering aan Sensiform te retourneren. Dit is alleen mogelijk als de koper voorafgaand via e-mail hier melding van gemaakt heeft aan Sensiform. Het aankoopbedrag zal na goede ontvangst door ons worden terugbetaald op de bij ons bekende bankrekening.

5.2 Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien het product onbeschadigd en in de originele verpakking is terug gestuurd. De retourzendingen dienen ten aller tijden voldoende te worden gefrankeerd. Onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden door Sensiform nimmer geaccepteerd en daarom ook niet gecrediteerd.

5.3 Retourzendingen worden niet geaccepteerd wanneer:

* De kleding is gedragen.

* De koper zelf heeft getracht een gebrek te herstellen.

* De originele verpakking ontbreekt.

 

Artikel 6

6.1 Sensiform aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Sensiform.

6.2 Iedere aansprakelijkheid van Sensiform ten opzichte van de koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan Sensiform verschuldigd is.

6.3 Voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolgen van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen U en Sensiform dan wel tussen Sensiform en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen U en Sensiform, is Sensiform niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Sensiform.

6.4 Sensiform is niet aansprakelijk voor de niet-permanente beschikbaarheid van www.sensiform.nl en voor technische of elektronische storingen en of fouten.